Loading...
EL-NOTICE OF GENERAL ELECTION MAY 2023 - VIETNAMESE1 THÔNG BÁO TỔNG TUYỂN CỬ Kính gởi quý cử tri đã đăng ký của Thành Phố Coppel, Texas: Xin thông báo, các địa điểm bỏ phiếu dưới đây sẽ mở cửa từ 7:00 SA – 7:00 CH, ngày 6 tháng Năm, 2023, để cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu ra: Vị Trí 1, 3, 5 và 7 trong Hội Đồng Thành Phố ĐỊA CHỈ (CÁC) ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU: Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính của Quận Dallas: Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính của Quận Denton: George L Allen Sr. Courts Bldg. (Sảnh Chính) Cơ Quan Bầu Cử Quận Denton (Denton County Elections Administration) 600 Commerce St. 701 Kimberly Dr. Dallas, TX 75202 Denton, TX 76208 Coppell Town Center (Atrium) 255 E. Parkway Blvd. Coppell, TX 75019 Các cử tri đã đăng ký của Quận Dallas có thể bỏ phiếu tại bất cứ địa chỉ trung tâm bỏ phiếu nào vào Ngày Bầu Cử. Xin truy cập trang www.dallascountyvotes.org để xem danh sách đầy đủ các địa điểm. Trường Tiểu Học Wilson (Wilson Elementary) 200 S Coppell Rd, Coppell 75019 PHÒNG THỂ DỤC Mockingbird Elementary 300 Mockingbird Ln Coppell 75019 PHÒNG THỂ DỤC Trường Tiểu Học Lakeside (Lakeside Elementary) 1100 Village Pkwy Coppell 75019 PHÒNG THỂ DỤC Trường Tiểu Học Cottonwood Creek (Cottonwood Creek Elementary) 615 Minyard Dr Coppell 75019 PHÒNG THỂ DỤC Phân Khu Bầu Cử 3124 và 3125 của Quận Denton: Khu Biệt Thự tại Phân Khu Lake Vista và Coppel Greens Thrive Recreation Center 1950 S. Valley Parkway Sage Meeting Room Lewisville, TX 75067 Với CƯ DÂN QUẬN DALLAS, PHIÊN BỎ PHIẾU SỚM TRỰC TIẾP sẽ được thực hiện tại địa điểm bỏ phiếu chính phục vụ bỏ phiếu sớm cùng tất cả các địa điểm khác được Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Dallas chỉ định, cũng như các địa điểm bỏ phiếu sớm sau đây tại Coppell: 2 Coppell Town Center 255 E. Parkway Blvd. Coppell, TX 75019 Khung giờ bỏ phiếu sớm như sau: Ngày 24-29 tháng Tư, 2023 Thứ Hai – Thứ Bảy 8:00 SA - 5:00 CH 30 Tháng Tư, 2023 Chủ Nhật 12:00 CH - 6:00 CH 1-2 tháng Năm, 2023 Thứ Hai – Thứ Ba 7:00 SA - 7:00 CH Với CƯ DÂN QUẬN DALLAS, ĐƠN XIN LÁ PHIẾU QUA THƯ phải được gởi về địa chỉ sau đây không muộn hơn thời điểm hết giờ hành chánh vào Thứ Ba, 25 tháng Tư, 2023: Early Voting Clerk Michael Scarpello 1520 Round Table Drive Dallas, Texas 75247 Fax: (214) 819-6303 Với CƯ DÂN QUẬN DENTON, PHIÊN BỎ PHIẾU SỚM TRỰC TIẾP sẽ được thực hiện tại địa điểm bỏ phiếu chính phục vụ bỏ phiếu sớm cùng tất cả các địa điểm khác được Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Denton chỉ định: Thrive Recreation Center 1950 S. Valley Parkway Sage Meeting Room Lewisville, TX 75067 Khung giờ bỏ phiếu sớm như sau: Ngày 24-29 tháng Tư, 2023 Thứ Hai – Thứ Bảy 8:00 SA – 5:00 CH 30 Tháng Tư, 2023 Chủ Nhật 11:00 SA – 5:00 CH 1-2 tháng Năm, 2023 Thứ Hai – Thứ Ba 7:00 SA – 7:00 CH Với CƯ DÂN QUẬN DENTON, ĐƠN XIN LÁ PHIẾU QUA THƯ phải được gởi về địa chỉ sau đây không muộn hơn thời điểm hết giờ hành chánh vào Thứ Ba, 25 tháng Tư, 2023: Early Voting Clerk Frank Phillips P.O. Box 1720 Denton, Texas 76202 elections@dentoncounty.com